دانه قهوه

قهوه Coffea  canephora (C.canephora)

کشت و تجارت قهوه در شبه جزیره عربستان آغاز شد. قهوه در قرن پانزدهم قهوه در منطقه یمن ، عربستان و در قرن شانزدهم در ایران ، مصر ، سوریه و ترکیه شناخته شد.مسافران اروپایی به خاور نزدیک داستان هایی از یک نوشیدنی سیاه غیر عادی را برای هموطنانشان بازگو می کردند. تا قرن هفدهم قهوه وارد اروپا شده بود و در سراسر قاره رواج پیدا کرد.

جدا از این که قهوه دارای سه نوع عربیکا،لیبریکا،ربوستا است.در کشورهای مختلف بسته به آب و هوا،خاک،دما طعم و مزه آن و همچنین ظاهر میزان کافیین و اسیدیته ان متفاوت است. قهوه عربیکا نرم و دارای عطر طعم بیشتر و رنگ سبز روشن تری است .قهوه روبستا سفت و دارای کافئین بیشتر و رنگ سبز تیره (سیز زیتونی) است .