زردچوبه

زردچوبه Curcuma longa (C.longa)

هزاران سال است که در هند به عنوان ادویه و گیاه دارویی مورد استفاده قرار می گیرد.

به تازگی ، از نظر علمی خاصیت دارویی ترکیبات زردچوبه که هندوها پیشین به آن معتقد بودند، به اثبات رسیده است. این ترکیبات کورکومینوئیدها نامیده می شوند که مهمترین آنها کورکومین است.کورکومین ماده اصلی فعال زردچوبه است. دارای اثرات ضد التهابی قدرتمند و یک آنتی اکسیدان بسیار قوی است. با این حال ، محتوای کورکومین زردچوبه آنقدر زیاد نیست. این وزن تقریبا 3٪ است. بیشتر مطالعات انجام شده در مورد این گیاهان برروی عصاره زردچوبه انجام شده است که دارای مقدار بیشتری کورکومین است.